“ตรวจเยี่ยมและติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565”

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม  2565 

“ตรวจเยี่ยมและติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565”

นำโดย นายวิชาญ  เหล่าจันทร์อัน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

คณะศึกษานิเทศก์ เเละผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายบูรพา

 

 

 

ติดต่อเรา