นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร บุญสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านพรหมนิมิตร  และโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อเรา