อบรมครูไอซีที

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมการติดตามการใช้งานระบบไอซีที เพื่อการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประขุมดอกแก้ว เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีครูผู้ดูและระบบไอซีทีของโรงเรียนในเขตอำเภอเขาฉกรรจ์และอำเภอคลองหาด จำนวน ๑๐๒ คน เข้ารับการอบรม และมีเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน สาขาสระแก้ว มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

IMG_1750 IMG_1751 IMG_1758 IMG_1761 IMG_1764 IMG_1770 IMG_1771 IMG_1772 IMG_1773 IMG_1776

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1