พิธีเปิดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสู่เยาวชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสู่เยาวชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2565  โดยมี คณะผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา