เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

ติดต่อเรา