กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี ได้มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกับชุมชน

บ้านเขาน้อยสามัคคี ชุมชนใกล้เคียง ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน มีจิตอาสาช่วยกันพัฒนาโรงเรียน ช่วยกันตัดหญ้า ทำความสะอาดรอบๆบริเวณโรงเรียน เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ และเพิ่มวิสัยทัศน์ที่ดีให้กับชุมชน

ติดต่อเรา