พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ พิธีและปฏิบัติภารกิจรับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน และเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 วันศุกร์ ที่ 1กรกฎาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โดยมีผู้แทนจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมพิธีและปฏิบัติภารกิจรับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน และเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ดังนี้
ผู้ขึ้นรับพระราชทานธง : ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว(ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว), ผู้รักษาธง คนที่ 1 : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว, ผู้รักษาธงคนที่ 2 : ผอ.กศน.จังหวัดสระแก้ว, ผู้ช่วยเชิญธง : ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 (หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว) และคณะกรรมการฯ งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ได้พิจารณาคัดเลือก ลูกเสือ เนตรนารีและผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนบ้านเขามะกา ได้เดินสวนสนามต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

ชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่ >>

ติดต่อเรา