พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

สำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1(หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว) มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยนางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดกล่าวให้โอวาท เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
พร้อมทั้งผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว สำนักงานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว
ซึ่งมีกองลูกเสือ เนตรนารีจากโรงเรียนต่างๆ ประกอบด้วย ลูกเสือสำรอง / ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ / ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม จำนวน 5 กอง ดังนี้ โรงเรียนสระแก้ว โรงเรียนบ้านเขามะกา และโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
ณ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ขอบคุณภาพ : โรงเรียนสระแก้ว  ดาวน์โหลด
ติดต่อ สพป.สก.1