กองทุนพาน้องกลับมาเรียนจังหวัดสระแก้ว

27 มิถุนายน 2565
🔸นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกน้อย เข้ารับทุน”กองทุนพาน้องกลับมาเรียนจังหวัดสระแก้ว” จากท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 ทุน
🔸ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ติดต่อเรา