ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การมีส่วนร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ”สระแก้วโมเดล” จังหวัดสระแก้ว

27 มิถุนายน 2565
🔸นางณิชชาอร ทวีเดชธนเศรษฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกน้อย พร้อมด้วย นายเทียนชัย หันระพัด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ารับการประชุมสัมมนา การมีส่วนร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ”สระแก้วโมเดล” จังหวัดสระแก้ว
🔸ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ติดต่อเรา