การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณรักษ์

ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้แจ้งรายชื่อครูบรรณรักษ์ โรงเรียนละ 2 คน เพื่อเข้ารับการอบรมบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณรักษ์  ระหว่างวันที่  15-17  ส.ค. 2557  ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก (โดยแจ้งรายชื่อที่ 0933276797  ศน.กรองทอง วันสวัสดิ์ ภายในวันที่ 29 กค  2557 ) โรงเรียนบ้านหินกอง    บ้านคลองไก่เถื่อน  บ้านศาลาลำดวน บ้านแสงจันทร์ บ้านคลองมะละกอ บ้านนาดี บ้านโคกน้อย อนุบาลคลองหาด บ้านวังบูรพา  อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179   อนุบาลเขาฉกรรจ์  ชุมชนบ้านตาหลังใน บ้านเขาแหลม บ้านด่าน(ราษภรบำรุง) บ้านคลองผักขม บ้านทัพหลวง บ้านหนองเตียน บ้านมหาเจริญ อนุบาลวังสมบูรณ์ บ้านวังใหม่ บ้านเขามะกา  บ้านทุ่งหินโคน วัดคลองตาสูตรสามัคคี บ้านคลองยายอินทร์ บ้านเขาตะกรุปพัฒนา บ้านคลองสิบสาม อนุบาลวัดสระแก้ว บ้านท่าตาสี  บ้านคลองเจริญ บ้านสี่แยก  บ้านคลองธรรมชาติ องค์การอุตสาหรรมป่าไม้ที่ 6  บ้านใหม่ไทรทอง  บ้านคลองน้ำใส  วังจระเข้  บ้านซับเจริญ   บ้านพรหมนิมิต  บ้านน้ำซับเจริญ  บ้านชุมทอง  บ้านท่าเต้น

ติดต่อเรา