ประเมินครูต้นแบบบูรณาการทักษะชีวิต

วันนี้ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต มีการประเมินครูต้นแบบบูรณาการทักษะชีวิต

ปีการศึกษา 2565 นำโดย นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สระแก้ว เขต 1 พร้อมคณะเป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้ โดยครูโรงเรียนบ้านพรหมนิมิตที่รับการประเมินครั้งนี้คือ นางสาวบุญพาสุข แสงทอง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

ติดต่อเรา