วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2565)

🚫 วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2565)🚫

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร บุญสมัย นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมทั้งผู้อำนวยการกลุ่มฯ และบุคลากรทางการศึกษา “เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่ออนาคตที่สดใสของเด็กและเยาวชนไทย ” ร่วมกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านยาเสพติด  บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา