ร่วมพิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2565 (26 มิถุนายน) ณ หน้าลานอนุพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 8:30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์ เข็มเพ็ชร (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2565 (26 มิถุนายน) ณ หน้าลานอนุพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายณัฐชัย นำพูนสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง ร่วมกันกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน และกิจกรรมตั้งแถวเคลื่อนขบวนการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านยาเสพติด บริเวณศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา