การประเมินเชิงประจักษ์การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 (ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก)

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.  นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  มอบหมายให้ นางทิพย์วรรณ  สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 (ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก) ณ โรงเรียนบ้านซับน้อย อำเภอคลองหาด และโรงเรียนวังไผ่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

 

  • โรงเรียนบ้านซับน้อย

      

 

  • โรงเรียนวังไผ่
ติดต่อ สพป.สก.1