ประเมินเชิงประจักษ์การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 (ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง)

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.  นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  มอบหมายให้ นางพรพนา  บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 (ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง) ณ โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ และโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

  • โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ

 

  • โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

ติดต่อเรา