เด็กๆคลองหมี..ฟ.ฟัน สะอาดจัง

คุณหมอจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเข้ามาตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนพร้อมเคลือบฟันให้กับน้องๆอนุบาล

 

ติดต่อเรา