ออกสังเกตการณ์และตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1(หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว) มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์ เข็มเพ็ชร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นคณะกรรมการออกสังเกตการณ์และตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 พร้อมทั้งคณะ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

🐯 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์
🐯 กศน.อำเภอเมืองสระแก้ว

🐯 โรงเรียนบ้านเขามะกา อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา