ประเมินเชิงประจักษ์การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 (ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง)

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.  นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  มอบหมายให้ นางพรพนา  บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะกรรมการ  ประเมินเชิงประจักษ์การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 (ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง) ณ โรงเรียนบ้านวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ และโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา อำเภอวังสมบูรณ์

 

  • โรงเรียนบ้านบ้านวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์


 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา อำเภอวังสมบูรณ์

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา