ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว (9 โรงเรียน) เข้าร่วมประชุม

ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว (9 โรงเรียน) เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ

เรื่องการเข้าค่ายธรรมมะและกีฬาเครือข่าย ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557  เวลา 09.00 น.

ณ โรงเรียนบ้านวังจั่น

ติดต่อเรา