ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอนออนไลน์แอนิเมชั่น ในรูปแบบวิดีทัศน์ และแบบสำรวจความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อสื่อ

ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอนออนไลน์แอนิเมชั่น ในรูปแบบวิดีทัศน์ และแบบสำรวจความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อสื่อ
ในรูปแบบวิดีทัศน์ ในชื่อชุด “เรื่องเงิน เรียนง่าย ห่างไกลโควิด – 19 ” กรุงศรีรอบรูปเรื่องเงิน “เรื่องเงิน เรียนง่าย”

รายละเอียดสื่อประชาสัมพันธ์

โครงการกรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน “เรื่องเงิน เรียนง่าย”

ติดต่อเรา