ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ให้กับโรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรีนตำรวจตะเวนชายแดน (ตชด.) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
https://drive.google.com/file/d/1bBrRhGgDLosyl7KDzf77Cqz1X6Ds_dU6/view

ติดต่อเรา