ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรการดำเนินงานระบบการดูเเลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านซับน้อย

นที่ 17 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์มอบหมายให้นางสาวสุรีรัตน์ ศุภนาม ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ เเละ นายณัฐวัฒน์ ชัยอ่อน ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากร เรื่อง การดำเนินงานระบบการดูเเลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านซับน้อย อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1