วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเขาสิงโต ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม