นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันพุธที่ 15 เดือนมิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.คณะตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 นำโดย นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย นางทิพย์วรรณ สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสระขวัญ เข้าเยี่ยมเยียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

ติดต่อเรา