เรียนรู้การเพาะชำกิ่งพันธุ์มะนาว

เรียนรู้การเพาะชำกิ่งพันธุ์มะนาว

วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่  ได้นำนักเรียนลงแปลงสวนมะนาว ในโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเรียนรู้การเพาะชำกิ่งพันธุ์มะนาว

00

0

ติดต่อเรา