พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 16 มิถุนายน โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ โดยมี นายศิขรินทร์  สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ซึ่งพิธีการ เริ่มโดยประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทไหว้ครู และคำปฏิญาณตน นักเรียนร่วมร้องเพลงประสานเสียง รำลึกถึงพระคุณครู จากนั้นตัวแทนห้องเรียน นำพานขึ้นไหว้ครูโดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนตระหนัก และระลึกถึงพระคุณของครู ผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน และสอนให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อคุณครู

ติดต่อเรา