โครงการอบรมการสร้างสื่อ PowerPoint เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

เนื่องด้วยบริษัท Inknoe มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมุ่งเน้นให้ครูและอาจารย์สามารถผลิตสื่อได้ง่ายในระยะเวลาอันสั้นและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับครูผู้สอนที่สามารถใช้ไปรแกรม PowerPoint รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารด้านล่าง

ติดต่อเรา