ยินดีต้อรับคุณครูใหม่ 3 ท่าน

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน  (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่สู่โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
1. นางสาวจริยาวรรณ  ชะรุมรัมย์
2.  นายพงศ์อนันต์  มัดถาปะโท
3. นางสาวสกุณา  จันโท
ในวันที่ 28  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557
KRU1 KRU2 KRU3

 

ติดต่อเรา