การประชุมชี้แจงการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด และการรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว(ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว) มอบหมายให้ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1(หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว) นายวรรณวิจักษณ์ กุศล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว  นายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมรับฟังกำหนดการประชุมชี้แจงการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด และการรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ผ่านระบบ Zoom Meeting สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา