ลงพื้นที่ตรวจรื้อถอนสภาพอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้าง

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร บุญสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ลงพื้นที่ตรวจรื้อถอนสภาพอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้าง ณ โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร และโรงเรียนบ้านหนองข่า

 

ติดต่อเรา