การประชุมสถานีแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสถานีแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนางประภัสสร บุญสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และคณะครูเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

 

ติดต่อเรา