ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี 2565 จำนวน 4 หลักสูตร จังหวัดนครพนม

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
กำหนดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ  จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

  1. การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) ระหว่างวันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2565
  2. การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง(SS.A.T.C.) ระหว่างวันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2565
  3. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.B.T.C.) ระหว่างวันที่ 8 – 14 ตุลาคม 2565
  4. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ(A.L.T.C.) วูดแบดจ์ 3 ท่อน ระหว่างวันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2565
    ณ ค่ายลูกเสือ จังหวัดนครพนม(ค่ายลูกเสือภูเขาทอง) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รายละเอียดเพิ่มเติม>> ดาวน์โหลดเอกสาร


ติดต่อ สพป.สก.1