ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านวังรี

ติดต่อเรา