ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคุณภาพ

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ และโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน

 

ติดต่อเรา