การตรวจสุขภาพจิตสำหรับ นักเรียนมัธยมศึกษา

วันนี้ 10 มิถุนายน 2565 นางสาวดวงเดือน สายทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต และคณะครู

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต ให้การต้อนรับคณะหมอและบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลคลองหาด

ในการตรวจสุขภาพจิตสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

ติดต่อเรา