กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 9  มิถุนายน 2565

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองบุหรี่

จัดกิจกรรม “กิจกรรม “พิธีไหว้ครู”ประจำปีการศึกษา 2565

     

ติดต่อเรา