กิจกรรมไหว้ครู “น้อมวันทา บูชาครู”

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นางสาวดวงเดือน สายทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต และคณะครู

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิตร่วมจัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระคุณบูรพคณาจารย์ เนื่องในวันครูประจำปี 2565

และกิจกรรมโรงเรียนสุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริธรรมแก่นักเรียน

ติดต่อเรา