การประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.  นายมงคลชัย  รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา  บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อเนันย้ำทางการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) โดย นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการประชุมและมอบนโยบาย ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมการะเกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา