การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อเป็นผู้นำทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2565 นางสาวดวงเดือน สายทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

และนางอรุณ บุญอยู่ ครูโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพเพื่อเป็นผู้นำทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนางานในหน้าที่สู่นวัตกรรมการวิจัยสำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา