การคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

การคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ให้กับโรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรีนตำรวจตะเวนชายแดน (ตชด.) โดยกำหนดรับสมัคร วันที่ 13-16 มิถุนายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ติดต่อเรา