ขอเชิญร่วมประกวดคลิปสั้นโครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก” ในหัวข้อ “บอกรักโลก…บ้านส่วนรวมของเรา”

ขอเชิญร่วมประกวดคลิปสั้นความยาวไม่เกิน 3 นาที

ในหัวข้อ บอกรักโลก…บ้านส่วนรวมของเรา

                   คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับ สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และการท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมสร้างความดีส่วนรวมกับโครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก” ด้วยการจัดทำคลิปวีดีโอในหัวข้อ “บอกรักโลก…บ้านส่วนรวมของเรา”

โดยมีเนื้อหาของคลิปเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งหมายถึงโลก…บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน ความยาวรวมของวีดีโอไม่เกิน 3 นาที โดยแบ่งประเภทการประกวด ประกอบด้วย

  • ​ ประเภทคลิปภาษาไทย รุ่นอายุ 23 ปีขึ้นไป
  •  ประเภทคลิปภาษาไทย รุ่นอายุน้อยกว่า 23 ปี
  •  ประเภทคลิปภาษาอังกฤษสำหรับผู้มีอายุน้อยกว่า 23 ปี

                   สมาคมคาทอลิกฯ จะพิจารณาคัดเลือกคลิปที่สมควรจะได้รับรางวัลสำหรับแต่ละประเภท จำนวน 5 รางวัล รวมผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 15 รางวัล โดยไม่มีการจัดอันดับ ผู้ผลิตคลิปที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท จากสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย โล่ห์เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณจากคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา และของที่ระลึก  ผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.นวัตกรรมรักษ์โลก.com  หรือ โทร.092-714-7818  โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2565

 

ติดต่อ สพป.สก.1