โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายศิขรินทร์  สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี และคณะครู ได้เข้าร่วมพิธี ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ณ ที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว

คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ติดต่อเรา