การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคุณภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วยคณะนิเทศ ลงพื้นที่ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนบ้านวังใหม่

ติดต่อเรา