ประชุมคณะกรรมการพิจารณาครูอาวุโสผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือทางการเงินมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในบรมราชูปถัมภ์

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาครูอาวุโสผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือทางการเงินมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา