ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย นางประภัสสร บุญสมัย นางพรพนา บัวอินทร์ นายวิชาญ เหล่าจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสระแก้ว และร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะวิชาชีพฯ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อเรา