พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2565

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมถ่ายรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2565 โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา