เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งบทกลอน “รางวัลกวีศรีสุนทร ครั้งที่ 6”

เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งบทกลอน “รางวัลกวีศรีสุนทร ครั้งที่ 6”

โดยให้ส่งผลงานไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง (ชั้น 4)
ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยอง 21140
หรือทางเมล [email protected]

” หมดเขตวันที่ 10 มิถุนายน 2565″ 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันมหกรรมวันสุนทรภู่

  • เป็นนักเรียนโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา ทุกสังกัด
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)  และอาชีวศึกษา (ปวช.)
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา (ปวส.)
  • เป็นประชาชนทั่วไปไม่กำหนดเพศและอายุ

รางวัลการประกวด
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.อุดมศึกษา ปวส. และประชาชนทั่วไป

  • รางวัลชนะเลิศ ระดับละ 1 รางวัล รางวัลละ 5,000  บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 ระดับละ 1 รางวัล รางวัลละ 4,000  บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 ระดับละ 1 รางวัล รางวัลละ 3,000  บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลชมเชย ระดับละ 2 รางวัล รางวัลละ 2,500  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลขวัญใจมหาชน ระดับละ 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม >> ประกวดแต่งบทกลอน วันสุนทรภู่

ติดต่อเรา