ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร บุญสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองสระแก้ว (ชั้น2) ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว

ติดต่อเรา