พิธีถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๖๓ รูป ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๗ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๒ พรรษา ต่อมา นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ได้ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

IMG_1617 IMG_1624 IMG_1644 IMG_1652 IMG_1654 IMG_1656 IMG_1668 IMG_1670 IMG_1686 IMG_1688 IMG_1695 IMG_1698

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา